Jarka Olžbutová 

Astrologie s duší 

II.ročník - 3. semestr

 Kurz s intenzivní výukou bude otevřen na podzim 2024. Přesný termín bude zveřejněn koncem prázdnin.

Co se v tomto semestru naučíte?

Osudové okamžiky a tzv. karmické záležitosti v horoskopech. Výklad Černé Luny, Lunární uzly, problematiku primárních traumat - Saturn podrobně rozklíčovaný. Chiron, Citlivé body, Vertex. Jsou to nezbytné detaily, které tvoří úplnou osobnost a mnohdy nevysvětlitelné příhody v životech.  

PRO KOHO JE TENTO KURZ VHODNÝ?

Tento kurz navazuje na studium prvního a druhého semestru.

Pro vstup do tohoto semestru je předpokladem znalost základního výkladu horoskopu. Tedy význam znamení, domů a planet, aspektů a jejich kombinace. V tomto semestru rozvineme další astrologické poznatky, které okoření váš horoskop. 

Do kurzu se můžete přihlásit kdykoliv během roku nebo můžete vstoupit
do intenzivnho studia od 25. 9. 2023.

Co vás čeká v jednotlivých lekcích?

1.lekce 

Co je karma, co v astrologii a v horoskopech považujeme za karmické ukazatele.

2.lekce

Černá Luna. Význam tohoto bodu v horoskopech, jaké je jeho řešení.  Černá Luna ve znameních Beran - Panna, a v domech 1.-6. Co je Bílá Luna.

3.lekce

Černá Luna ve znameních Váhy - Ryby a v domech 7 - 12. Příklady v horoskopech.

4.lekce

Lunární uzly. Ukazatel odkud kam jdeme. Vztah mezi minulými životy, přítomností a budoucností. Naplnění života. Význam v Beranu až Panně a v domech 1 - 6.

5.lekce

Lunární uzly. Význam Ve Vahách až Rybách, v 7. až 12. domě. Příklady v horoskpech.

6.lekce

Čtení karmy v horoskopu. Porovnání významu Černé Luny a Měsíčních uzlů na příkladech 

7.lekce

Uzavřená znamení v domech skrývají určitá tajemství, které musíme objevit, abychom poznali, kdo stutečně jsme. 

8.lekce

Problematika primárních traumat v horoskopu a jejich kompenzace. Podrobný pohled na Saturn ve znameních Beran - Panna, a v 1. až 6. domě. 

9.lekce

Podrobný pohled na Saturn ve znameních Váhy - Ryby,  a v 7. - 12. domě. 

10.lekce

Seznámení s planetkou Chiron. Ničitel, učitel nebo léčitel v nás? 

11.lekce

Citlivé body. Vypočtené body v horoskpech dotvářejí horoskop do detailů. Nejvýznamnější je bod štěstí. Daší body tzv. náhod jsou vertex a antivertex.

12.lekce

Čtyři symbolické roviny planet. Víceúrovňové čtení planet v horoskpech

K procvičení vašich dosavadních znalostí dostanete zdarma další dvě lekce.

Kurz s intenzivní výukou bude otevřen na podzim 2024. Přesný termín bude zveřejněn koncem prázdnin.

Tento semestr bude s mojí podporou a se skupinkou studentů. Pro tento semestr je potřeba znát již základy astrologie která je obsahem
1.semestru. a také 2. semestru.

Můžete se tedy přidat do tohoto kurzu, pokud znáte význam znamení,
domů a planet. Chápete logiku výkladu planet ve znameních,
domech a aspekty mezi planetami.

V tomto semestru se budeme dopodrobna zabývat některými prvky horoskopu, které vám pomohou podívat se na svůj život z ptačí perspektivy.  

Jak bude probíhat kurz a co bude jinak než v samostudiu:

  • Začneme všichni společně. V tento den se vám otevře přístup do kurzu, dostanete přístupová hesla a můžete se začít věnovat tématu první lekce. 
  • Každý týden se budeme věnovat novému tématu. Přijde vám e-mail, kde najdete instrukce k dané lekci.  
  • Každý čtvrtek od 19.00 budeme mít živé online setkání, ve kterém vám něco ještě povím k tématu a můžete se mnou, nebo i mezi sebou, živě diskutovat. Můžete si pro tento den připravit otázky. Vždy probereme na konkrétních případech dané téma, takže se budete učit prakticky. Toto online připojení bude trvat cca hodinu (ze současných zkušeností i déle, je vždy o čem diskutovat). Budete mít k záznamu také přístup i později, online setkávání nahrávám. Takže pokud nebudete zrovna stíhat, budete mít možnost podívat se jindy.  Můžete samozřejmě jen poslouchat a zůstat v anonymitě.
  • Bude založena uzavřená FB skupina do které se můžete přidat. Seznámíte se tak s ostatními studenty a můžete společně řešit úkoly, motivovat se a podporovat. Zde budu aktuálně přidávat různé otázky a drobné úkoly k zamyšlení se nad tématem lekce.
  • V závěru každého semestru si se mnou můžete domluvit jednu osobní konzultaci. Nad vaším horoskopem, nebo jiným tématem budete mít možnost přes online připojení diskutovat 30 min zdarma.
  • Pokud absolvujete tento intenzivní kurz a všechny tři semestry až do konce
    a vypracujete závěrečnou práci, uvedu vás na své stránky  jako "hotového" astrologa (zde byste moli být i vy). Z tohoto důvodu chci, abych měla s vámi nějaký kontakt, abych znala vaše chápání astrologie. 
  • Pokud budete mít zájem, získáte na závěr certifikát o absolvování kurzu Základy astrologie (podmínkou je vypracování testu).

Pokud jste rozhodnuti vstoupit do tohoto kurzu vyplňte přihlášku.

Pro samostudium se můžete do 3. semestru přihlásit kdykoliv

Cena tohoto semestru je 2500,- Kč.