Astrologie Jarka Olžbutová  

Jupiter vstoupil do znamení Vah. Přináší nám radost, moudrost a vyrovnání do vztahů

9.9.2016 vstoupil Jupiter do znamení Vah a zůstane zde do 10.10 2017. Máme tedy více jak rok na to, abychom využili jeho sílu dobra. Jupiter je nazýván v horoskopech „Velkým Štěstím“, je tedy nápomocen při hledání osobního štěstí. Nyní se nachází opět po 12 letech ve Vahách, ve znamení které má na starost vytvářet harmonii v mezilidských vztazích.  Síla Jupitera nám pomůže uhlazovat konflikty, navazovat nové nebo urovnávat staré vztahy, a nebo vytvářet zajímavé spolupráce. Využijme tuto příležitost!

Jupiter oběhne celý zvěrokruh za 12 let a v každém  znamení se zdrží přibližně jeden rok. Naposledy se nacházel v Panně (od srpna 2015 – září 2016).  Jupiter, planeta hojnosti, možností a rozpínavosti, velký jupiter-1629708_640blahodárce v horoskopech se v tomto znamení řádu, skromnosti, pracovitosti a povinností necítil zrovna moc dobře, nemohl rozvinout až tak naplno a bez kontroly své schopnosti.

Panna se zaměřuje více na všední den, každodenní činnost, má ráda pořádek a detaily a tak velikášský a rozpínavý Jupiter, mohl přinést možná spíše hojnost práce, úklidu, čistky kam se podíváme, mnohdy i v osobních i vnitřních záležitostech. A tak pro samé povinnosti, to pravé blaho, které do Panny přinesl se možná u mnohých projevovalo spíše skrytě.

Pravým úkolem Jupitera v Panně je udělat pořádek a očistu ve svém nitru, ve své duši 

Velký úklid znamená vymést všechny kouty naší duše a podívat se, jakou špínu si ještě v sobě neseme. Jestli je něco co nás tíží, co ještě nemáme zpracované, jestli máme někoho, „kdo nám leží v žaludku“, „hýbe žlučí“, „zranil srdce“ zkrátka je potřeba dát vše do pořádku, a zaujmout své pravé místo. Panna má velké schopnosti analýzy a Jupiter nese moudrá řešení.

Vždy, než nějaká planeta přejde z jednoho znamení do druhého, jakoby na nás vyvíjí ještě naposledy tak trochu nátlak a říká: „než odejdu, ještě jednou se pořádně s úkolem, který v tomto znamení nesu, vypořádej“. Je to jako ve škole: uděláme si prověrku. Tak jste mohli mop-30035_640poslední dobou dělat možná ještě rychle důležitá rozhodnutí, dohánět resty, ale také jste mohli být za vaši zodpovědně provedenou práci, snahu a úsilí odměněni.

A tak doufejme že jsme všichni provedli svůj osobní úklid svědomitě, tak jak bylo potřeba, abychom mohli vstoupit s čistým štítem a s Jupiterem do znamení Vah.

Jeho pouť zvěrokruhem je nyní v polovině,  opouští osobní rovinu (znamení Beran-Panna), a vstupuje do  společenských znamení.

Zde se nejedná již pouze o nás, potřebujeme k našemu životu druhé lidi. Jupiter nám svou energii nabízí i v tomto znamení a přivádí nám do života nové lidi, možnosti, příležitosti.

Učí nás zde vyvažovat protiklady, nastolit správnou míru ve všem, spolupracovat a hledat krásu. Zkrátka hledáme zde harmonii ve vztahu JÁ a ti DRUZÍ ve všech vztazích, které navazujeme, ale také ve vztahu sám k sobě. Vyrovnáváme dva póly v nás – Jing a Jang, mužskou a ženskou energii.

A jak jsme si již řekli, kam vstoupí Jupiter, (přezdívaný Velké štěstí) tam přijdou příležitosti, možnosti, řešení. Využijme tedy tento rok tomu, abychom uchopili nové možnosti ve společenském uplatnění, uzdravili vztahy, které nás tíží, navázali nové spolupráce, našli svoji osobní rovnováhu.

Podívejte se do vztahů, které žijete a hledejte cestu k příjemnému soužití.

Vždyť jaké máme vztahy, takový máme život!

Vztah Já a Ty musí být v rovnováze.

Podívejte se na své vztahy s druhými.

Podívejte se, jak se tomu druhému žije námi.

 Mnoho lidí nežije svůj vlastní život, ale podřizuje se silnějším osobnostem, někdo zase diktuje a utlačuje přání druhého, dochází tak k nespokojenosti všech. Jen někde uprostřed je síla a spokojenost obou partnerů. Hledejte kompromisy a jednejte s diplomacií. To je úkol Vah.teeter-totter-148268_640

Kde je řešení?

První vztahy, které jsme zažili a nasáli jejich atmosféru pod kůži jsou vztahy v původní rodině. Jako malé děti jsme vnímali svět spíše pocitově, než rozumem a jako houby jsme vstřebávali vše, co se kolem nás dělo. Z tohoto prazákladu, tvoříme dál naše normy pro život. I když se nám mnoho partnerství nedaří, nebo nelíbí, přesto nám přinášejí jistotu. Jak přes kopírák opakujeme mnohdy osudy členů rodiny.  Je na čase se od těchto vzorců osvobodit.

Jak?

  1. Nejprve musíme vidět realitu takovou jaká je
  2. Sledujte a osvobozujte emoce, které vám pravda přináší
  3. Přijměte skutečnost, minulost bez hodnocení
  4. Když dokážete opravdu přijmout skutečnost, přijde samo usmíření, vyrovnání a odpuštění všem zúčastněným
  5. Vrátí se k vám vitální energie

Každý z nás má ve svém osobním horoskopu Váhy, ale u každého se nacházejí v jiné životní oblasti, v tzv. domech. Někdo může řešit více rodinné vztahy, jiný partnerské, někdo kariéru, aj. Jupiter vždy přináší do této naší oblasti dobro. Pokud však příležitost promeškáme, nebo budeme jen povrchní a nezačneme řešit situace do hloubky, můžeme se cítit naopak v této oblasti velmi nespokojeni.

Je to pro nás velká výzva!!!

Podívejte se 12 let zpět do vašeho života (rok 2004-2005), zrekapitulujte, co se v té době odehrávalo. Když si představíme, že se náš život netočí jen v kruhu, ale kráčíme po vývojové spirále, právě se nacházíme nad tímto rokem. Podívejte se z vyššího patra na svět, který žijete.

Vždy je nová šance začít znovu a lépe. Jistě je co zdokonalovat.

Čím vystoupáme výše, tím toho více uvidíme a pochopíme…

woman-1209866_640

 

Jaroslava Olžbutová
Učím astrologii a provázím na duchovní cestě. Za více než dvacet let práce s horoskopy jsem poznala mnoho lidských osudů. Ve své práci s lidmi se zaměřuji na odstraňovaní překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. Můj příběh si přečtěte zde >> Astroškola >>
Komentáře