Jarka Olžbutová 

Astrologie s duší 

Co nás čeká v roce 2023

Nový rok 2023 přináší čerstvé astrologické energie a bude příležitostí
pro velké osobní i společenské změny. Věřím, že vše uchopíme zodpovědně a společným úsilím nás všech, začneme tvořit Zlatý věk.

Jupiter vstoupil do Berana

Hned první významná změna nastala už 20. prosince.

Jupiter vstoupil do Berana a nabral tak ohnivou energii, která nás zavede k sobě samým. Je provázena potřebou najít svou pravou cestu. Vše tedy začíná od jednotlivce. A je velkým úkolem každého z nás objevit své velké Já. Článek o vstupu Jupitera do Berana si můžete přečíst. V něm najdete také pracovní listy, které vám pomohou uvědomit si váš životní směr. 

Článek o Jupiteru v Beranu:

Černá Luna se bude nacházet ve Lvu

Od 8. ledna se přesouvá magický bod v horoskopu Černá Luna do Lva. A tento pokušitel může vyvolávat bojovnou náladu a křičet a bojovat za Ego. Je to takový karmický pokušitel, který v nás probouzí temnou stránku. Ale je to proto, abychom prozřeli. Uviděli tohoto raracha v nás a čelili mu.

Znamení Lva tedy není jen o egoismu, který právě energie tohoto temného bodu v horoskopu může vířit. Ale ve své nejvyšší vibraci je Lev nositel lásky a tvořivosti. Zaměřme se tedy raději na tuto pozitivní stránku Lva a nenechme se vyprovokovat k namyšlenosti a bojovnosti. Uvědomte si sílu kterou nosíte ve svém srdci, a objevte svou pravou osobnost o kterou se můžete opřít.

Saturn opouští Vodnáře a přesouvá se do Ryb

Od 7.března nastane velmi významná událost pro Saturn. Opouští znamení Vodnáře, kde pobýval od roku 2020 a protahoval nás zkouškami svobody, lidskosti, bratrství a revolučními tendencemi. Víc v článku: Saturn pán času. Posune se do posledního znamení zvěrokruhu, do Ryb.

Tady se tato tvrdá planeta, která se stará o řád se bude snažit dostat pod kontrolu to, co se zmítá v chaosu. Bude to zvláštní čas. Neptun je v Rybách už delší dobu a rozpouští vše, co není pro nový věk potřeba. Produchovňuje, dotýká se citů a vesmírných energií. Ale přináší také zmatek, lži, iluze. Saturn chce pravý opak. Realitu, která má určitou strukturu. Bude chtít dostat pod kontrolu vnitřní svět a vše neuchopitelné.

Budou se tedy přehodnocovat duchovní hodnoty, budeme hledat pravou víru, která může dostat konstruktivní směr. Budeme muset hledat rovnováhu mezi světem nevědomí a sny a realitou. Přivede na zem nové síly, které nás pomohou skutečně duchovně žít. Normálně, v běžné životě, a v praxi se budeme učit používat duchovní síly.

Duchovní a materiální život musí jít ruku v ruce.

A je také klidně možné, že některá mocenská nařízení budou chtít omezit jednotu a soudržnost mezi lidmi. Budou se snažit omezit duchovní rozvoj, který je v této době již nastartován. Mohou se tak v nás objevovat strachy z neznáma, z nové cesty lidstva, která ještě není ukotvena, ale která se již líhne.

Saturn nás teď bude připravovat na nový cyklus vývoje, který se bude startovat, až vstoupí do Berana. Je tedy teď nutné očistit všechnu špínu, která zanesla nejen naše nevědomí, ale celé kolektivní vědomí. Je nutné rozpustit mlhu a iluze, které nás svedly na scestí. Nastává jakési období těhotenství, kde se začíná vytvářet naše budoucnost.

Článek o Saturnu ve Vodnáři:

Pluto nahlédne do Vodnáře a přinese nový směr

Koncem března nastane další velká proměna, kterou tentokrát podnikne planeta Pluto. Sotva opustil Saturn znamení, Vodnáře, vstupuje tam Pluto. Roky se nacházel v Kozorohu a boural starou strukturu společenských norem a zákonů, a přinášel nové pojetí světa. Hodně se toho za 16 let, kdy pobýval Pluto v Kozorohu změnilo.

Teď nám ukáže svou novou sílu, až vstoupí do Vodnáře. Bude zde od 25.3 do 12.6.2023. Pak se ještě vrátí zpět do Kozoroha a až od ledna 2024 definitivně přejde do Vodnáře, kde následně bude až do r. 2044, tedy dvacet let.

Jaké to bude, až se dotkneme Vodnářské energie do morku kostí?

Tam, kam vstoupí Pluto, přichází totiž tak velké zkoušky, které nás přetavují v nového člověka, nebo společenství. Když procházel Vodnářem Saturn od roku 2020 – až do 2023, tak jsme nejdůležitější vodnářské téma, svobodu, ztratili díky různým nesmyslným vládním nařízením. Díky tomu jsme si uvědomili, jak moc je pro nás svoboda důležitá, jak je cenné lidské společenství. Demonstrace a vzpoury mám pomohly alespoň částečně svobodu zachovat.

Teď, až vstoupí do Vodnáře Pluto. nám nepomůže nic z vnějšího světa, abychom se cítili svobodně. Budeme se muset ponořit hluboko do svého bytí a hledat pravou vnitřní svobodu uvnitř sebe. A to po mnoho let. Zároveň se ke slovu přihlásí téma pravého přátelství, lidskosti, rovnosti, a pokroku.

Zřejmě dostáváme šanci, aby nastal velký evoluční posun, který se nebude zabývat jenom otázkou technických vymožeností, ale celkově zvednutí úrovně lidskosti, vibrace duší a psychiky.

Máme šanci, že větší část lidí, kteří žijí v této době na této planetě začnou rozpouštět své egoistické myšlení a budou se zaměřovat na společné vytváření nového světa. Proces proměny bude pozvolný, pomalý a ostatní planety tomu budou nápomocny.

Jupiter se posune do Býka

Od 16. 5. přejde Jupiter do Býka. Bude tak podporovat energii Urana, který je zde v Býku již několik let a pozvolna mění přístup k životu a k hmotě. Jupiter v Býku může zklidňovat burácejícího Urana a přinést pozitivní vztah k hmotě, jistotám, financím, zdraví.

Může se tak nastartovat nová cesta k hojnosti a může se zvedat celkově ekonomická situace. Jupiter v Býku bude po celý rok (od května 2023 do května 2024) Je to pozitivní vibrace, o kterou se můžeme opřít, pokud budeme zároveň respektovat všechny ostatní planety. Nadělí nám nové zázemí, spojí nás s hmotnými jistotami pro další cesty.

Článek o Uranu v Býku:

Do konce roku se pak budeme učit využívat sílu těchto vesmírných změn v tom nejlepším.

Zdá se, že je to tedy rok velmi zlomový v mnoha směrech. Energie jsou zde pestré a všechny dohromady vypovídají o tom, že již je čas, myslet jinak. Staré se láme, nové vzniká. Nacházíme se ve velké době. A my jsme ti tvůrci. Buďme si tedy vědomi své pravé osobní cesty. Jen tak můžeme přispět v tom nejlepším do celého společenství.

Pokud máte chuť vytvořit si vision board pro nový rok, stáhněte si pracovní listy.

Klikněte na tlačítko

Přeji vám nádherný nový rok a hodně síly, lásky a porozumění.

ASTROŠKOLA – do všech semestrů online Školy astrologie se můžete přihlásit k samostudiu kdykoliv

stáhněte si e-book zdarma 10 rádců a učitelů v našich horoskopech

e-book Horoskop jako Rodinná mapa
je zaměřený na osvobození zátěže, kterou jste si převzali od vašich předků

Jaroslava Olžbutová
Učím astrologii a provázím na duchovní cestě. Za více než dvacet let práce s horoskopy jsem poznala mnoho lidských osudů. Ve své práci s lidmi se zaměřuji na odstraňovaní překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. Můj příběh si přečtěte zde >> Astroškola >>
Komentáře