Jarka Olžbutová 

Astrologie s duší 

Úplňkové děti. Co si v sobě nosí lidé, kteří se narodili o úplňku? S jakým úkolem přišli na tento svět?

Všichni co se narodili v okamžiku, když na obloze byl úplněk mají cosi podobného. Narodili se totiž pod silným působením Slunce a Luny. Slunce symbolizuje v horoskopu vnější svět, mužskou energii, tedy rozum. Luna symbolizuje vnitřní svět, ženskou energii, pocity a intuici. Zprvu mohou tito lidé cítit určitou rozpolcenost, jakoby nevěděli na kterou stranu se dát, ale během života musí tyto dva světy spojit a oba vzít v úvahu rovným dílem. Jinak mohou cítit určitou rozpolcenost. Přišli totiž spojit a usmířit svět mužů se světem žen.

A ví o tom?

Tahle otázka mě napadla. Co když o tom neví? Proto jsem se rozhodla napsat tento článek právě pro ty z vás, kteří jste se narodili v den, kdy byl na obloze úplněk, ale také pro maminky, tatínky, babičky, dědečky, strýčky, tetičky a kamarády úplňkových dětí všeho věku.

Při narození se postavení planet a energie, které v tu chvíli vládly na obloze, otiskne do podvědomí a člověk z této moudrosti vesmíru může čerpat po celý život. Při úplňku nastává velmi silné pnutí a do té doby, dokud nepochopíme jeho důvod, bude s námi smýkat a cloumat.

Inspiroval mě syn mého manžela, úplňkové dítě. Narodil se o úplňku před devatenácti lety. Letošní narozeniny mu připadly také na úplňkový den. Nestává se to za život až tak často, aby Slunce a Luna v době narozenin přesně kopírovaly horoskop osobní. Letošní rok tedy bude jakoby dvojnásobně potvrzen jeho úplněk. Snad proto, aby si znovu oživil ty témata, s jakými přišel na svět.

Tak se tedy pár dní po jeho narozeninách také stalo. Rozhovor mezi námi o jeho pocitech vyplynul zcela spontánně a tak jsem otevřela astrologický program a jeho horoskop, a povídali si o hlubokých tématech, mezilidských vztazích a souženích lidí narozených o úplňku.

Není obyčejně vidět na povrchu, to co se skrývá v jejich nitru, ale když se člověk zastaví a začne naslouchat svému vnitřnímu vedení, pochopí, co od něj vesmír žádá.

Co se děje o úplňku?

Nikdy nezapomenu na okamžik, který se mi přihodil na mystickém místě, Svatém Hostýně právě o úplňku. V podvečer, když zapadalo Slunce, se na druhé straně vyhoupnul téměř stejně velký, Sluncem ozářený do ruda, Měsíc. Stála jsem uprostřed těchto dvou sil a byla jsem téměř paralyzována tou nádherou.  Točila jsem hlavou doleva, doprava. Na Slunce, na Měsíc, na Slunce, na Měsíc. A nakonec jsem zavřela oči, rozpřáhla ruce k oběma nebeským tělesům a splynula jsem s nimi…

Úplněk. Jak silný a magický, tolikrát opěvovaný umělci, tolikrát použitý pro ilustraci do hororů. Co je to za sílu, která ovládá moře, i lidskou psychiku?

sky-955983_640

Měsíc se pohybuje mezi Zemí a nekonečným prostorem vesmíru a odráží světlo Sluce. Pohled na něj nám zevšedněl, že si již neuvědomujeme význam tohoto cyklického procesu pro náš fyzický, psychický i duchovní život. Astrologové nazývají měsíc Lunou.

A zdá se, že je to příhodnější název, protože Luna  je rodu ženského, její tvář je stejně tajemná jako žena, stejně proměnlivá: kulatý zářící kotouč, který se zmenšuje v malý srpek, až zcela zmizí a pak se zase objevuje a roste do obrovské záře. To vše za jeden kalendářní měsíc. Stejně tak jsou rozdílné i naše nálady a pocity.

 Jak význam Luny vykládá astrologie?

Luna je spojována s vodním živlem, ženskostí a mateřstvím. V našem horoskopu symbolizuje oblast citů a emocí a celé naše podvědomí. Paměť Luny ukládá všechny pocity a zážitky, které se nám v životě  přihodily od okamžiku našeho prenatálního vývoje, ranného dětství po současnost. Pečlivě je uchovává v oblasti našeho nevědomí, v paměti duše.

Naše ranné zkušenosti s matkou a naše první návyky a zvyklosti které jsme získali již v mateřském lůně podmiňují další náš vývoj. Mnohé z dětství je však zapomenuto a vše vnímáme podprahově, pocitově, emocionálně.

Jsme spojeni s životy, pocity a náladami lidí, kteří ovlivňovali matku, s rodinou ve které ona vyrůstala a zažívala emocionální spojení, jsme tímto provázáni se všemi našimi předky. V Luně je skryta celá naše velká minulost.

 Jak astrologie vykládá význam Slunce?

O úplňku stojí  na druhé straně oblohy, tedy v přesné opozici Slunce, které přináší světlo dne. Podle něj se řídí celá příroda. Bez něj by nebyl na naší planetě život. Je symbolem plodivých sil.

Je silou, kterou vnímáme, po které toužíme, kterou chceme dosáhnout a velmi dobře si ji uvědomujeme. Je to síla vůle. Je to energie, která směřuje ven. Stejně jako Slunce svoji záři šíří do okolí, svoji životodárnou energii nabízí, tak symbolicky přináší do horoskopu sílu života, kterou jsme přijali v době narození od našeho otce. Je v něm naše mužská energie a síla.

Tam kde se Slunce nachází v horoskopu, chceme uplatnit svůj vliv, naplnit své plány, zazářit a projevit svojí jedinečnost. Musíme využít to nejpozitivnější z nás a nabídnout to světu. Ale kolem Slunce se vše točí. Tak mnohdy i my chceme, aby se kolem nás točil celý svět. Jeho stinnou stránkou může být egoismus a zalíbení ve vlastní osobě.

Slunce a Luna jsou dva póly v nás, které k nám neoddělitelně patří. Jedno bez druhého se cítí neúplné, pokud je na jedné misce vah naloženo hodně, to druhé, potlačené, křičí o pozornost. Vše je na jedné ose a naší vnitřní touhou je sladit oba póly do středu a sejít se uprostřed.

 

ENERGIE SLUNCE

 ENERGIE LUNY

JANG JIN
muž žena
otec matka
ego duše
aktivita pasivita
práce domov
den noc
světlo stín
vědomí podvědomí
tělesná aktivita duševní aktivita
individuální kolektivní
budoucnost minulost
vůdčí schopnosti přizpůsobivost
vědomí sny, podvědomí
úspěch popularita
dospělost původ, kořeny, dětství

 

 Úkol lidí narozených o úplňku

Lidé, kteří se narodili o úplňku, mají tyto dvě energie na nejvzdálenějších bodech, jaké mohou tyto dvě „Světla“ dosáhnout. Mohou se jim jevit jako dva neslučitelné světy. Tak si musí vybrat: Buď zvolí citlivost a uzavřou se před světem, nebo zvolí druhý extrém: uzavřou své city a stanou se čistě chladnými a logickými a zapojí se do vnějšího světa.

teeter-totter-148268_640

  Jejich život je jak na houpačce.

 

Tento jejich vnitřní konflikt se odráží i na druhých, s kým se potkávají, vyvolávají střety. Vztahy jsou však pro tyto lidi významné, vyhledávají je. Často v nich však dochází k rozčarování, krizím a rozvratům. Nacházíme u nich velmi protikladné povahy, může jim hrozit až rozpad osobnosti. Podvědomě usilují o něco jiného, než žijí vědomě.

Problém vychází z jejich prenatálního období a raného dětství. Narodili se rodičům, kteří byli velmi protikladní. Svět žen (Luna) byl v konfliktu se světem mužů (Slunce). Svět žen, tyto malé děti vnímali skrze matku, svět mužů vnímali skrze otce. Není důležité, zda se napětí projevovalo na venek např. rozvodem, hádkami, neúctou nebo zda to bylo v rodině skryto. Takto citlivé dítě to vnímalo a uložilo si to „pod kůži“.

Pro lidi narozené v úplňku je důležité tyto světy v sobě usmířit. Přijmout oba dva póly, tedy oba dva rodiče, od každého si vzít to nejlepší, odpustit křivdy, které mu kdy způsobili a oba je rovným dílem přijmout do svého srdce. Jen tak ukončí válku dvou pólů v sobě a dosáhnou klidu a míru. Dosáhnou „osvícení“ stejně jako Luna je celá osvícena sluneční září.

Pokud projdou tímto procesem, pak se tito lidé stávají velmi objektivními, mají náhled na obě strany mince, jsou schopni vnímat protiklady, jsou zcela vnitřně naplněni, projasněni. Naučí se dobře vnímat potřeby své duše (Luna) a zapojí je do vnějšího projevu a svého životního úkolu, cesty za cílem (Slunce).

Dokáží zrealizovat (Slunce) vnitřní svět (Luna), tedy:  Splní si své sny!

Stejnou šanci přináší úplněk každý kalendářní měsíc všem ostatním.

Luna projde za jeden měsíc dvanácti znameními zvěrokruhu, Slunce projde těmito znameními za jeden kalendářní rok. Jednou za měsíc se od sebe oddálí na největší možnou vzdálenost, aby se na sebe podívaly z dálky. Každý měsíc se tato událost odehrává v jiných znameních a berou si na sebe energie znamení, kterými právě procházejí.

Každý úplněk však má jedno společné: přináší možnost sjednotit protiklady v nás. Pokud tuto výzvu ignorujeme, může nám úplněk přinést napětí, neklidný spánek, nervozitu. Dere se na povrch to, co si žádá pozornost, to co si přeje očistit a přijmout. Žijme proto vědomě.

P1170948

 

Blíží se úplněk?

Neděste se, již víte, co si žádá. Uvolněte se a naslouchejte. Naslouchejte těmto dvěma světům, které mezi vámi zápasí o přízeň. Vaše duše a vaše ego se ve vás perou. Co kdybyste je usmířili? Co kdybyste tyto dva světy a póly vaší osobnosti vyzvali, a usmířili je? To je jediné řešení, jak dosáhnout klidu a míru, hlubokému chápání, nadhledu a míru uvnitř sebe.

Váš vnitřní klid se rozprostře do vaší rodiny, okolního světa i vesmíru.

Nevěříte?

Vyzkoušejte si to.

 

Jaroslava Olžbutová
Učím astrologii a provázím na duchovní cestě. Za více než dvacet let práce s horoskopy jsem poznala mnoho lidských osudů. Ve své práci s lidmi se zaměřuji na odstraňovaní překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. Můj příběh si přečtěte zde >> Astroškola >>
Komentáře