Jarka Olžbutová 

Astrologie s duší 

Černá Luna, bubák v horoskopech? Ale ne, jen nová výzva!

Černá Luna, magický bod, který najdeme v horoskopech. Posunula se ze Střelce do Kozoroha. Není to planeta ani žádný objekt, který je na obloze viditelný, přesto má svoji hodnotu a sílu a tak trochu může nahánět strach. Mluví o karmě, kterou si neseme.

Tenhle matematicky vypočtený bod označujeme černým symbolem a tím je v horoskopech dost viditelný a tak trochu dráždí.  Vždy přitahuje všechny studenty astrologie. Ještě něž stihneme probrat úplné základy, pokaždé se najde někdo, kdo se na toho černého bubáka zeptá. Mockrát jsem slyšela názor: „Za to může ta moje Černá Luna“ , „Jsem nemocný, mám Černou Lunu ve špatných aspektech“, „Já mám Černou Lunu v tom a tom znamení, proto se mi dějou takové hrůzy…“

Prosím, Černá Luna za nic nemůže!

Já osobně bych se tím moc nechlubila že mi Černá Luna natropila potíže, protože to vypovídá jen o špatném pochopení naší karmy a neschopnosti se pohnout z místa.  Když budeme vědět o čem tahle síla v horoskopech je, nenecháme se znovu stáhnout do „pekel“.  Karma jsme my sami a ne ten někdo…kdysi…dávno…co byl špatný…

Tento tmavý bod v horoskopu je ukazatel nejsilnějšího projevu Ega, podporovaného pudovými reakcemi, které dobře známe z minulosti.

V každém znamení otevře úkol, který musíme zpracovat, abychom se osvobodili od zátěží, které jsme si přinesli do našeho zrození. Ukazuje, čím si máme projít, co si přinášíme do života, abychom to zkusili znovu a lépe. A záleží jen a jen na nás, jak se k tomuto úkolu postavíme. Její zrádnost je ale v tom, že nám nic nerozmlouvá. Potvrzuje, že to co děláme, je správné, našeptává nám jak jsme dobří a dodá nám k tomu ještě pořádnou kuráž!

Černou Lunu nazýváme v astrologii také Lilit, jako první ženu Adamovu. Ta byla vyhnána z ráje a zcela zavržena a odmítnuta. Tak podobně se vykládá v horoskopech. Je tím, co odmítáme, před druhými skrýváme, před čím utíkáme a co jsme v sobě popřeli. Vzbuzuje to v nás strach, možná přímo hrůzu. Je to stinná část nás, která si bere slovo o to intenzivněji, čím víc ji odmítáme.

Aby byly síly vyrovnány, stojí přesně naproti Černé Luně Bílá Luna, Selene. Je lékem a východiskem. Dává nám šanci a když se sami rozhodneme vystoupit z těžkých energií temnoty povede nás cestou dobra v opačném znamení. Tím se karma promění v dharmu a můžeme se povznést nad těžký osud. 

Každý z nás má tento bod v jiné části horoskopu podle svého narození, a tak se dozvídáme o naší osobní lekci. Ale naším narozením se nepřestal vesmír pohybovat, vše putuje dál a pro každého stejným dílem teď přišla nová výzva, tentokrát přichází pokušení z Kozoroha.

Co bylo…

Od 14.února 2017 do 10.listopadu 2017 byla Černá Luna ve Střelci. Mohli jsem se setkávat všude kolem nás s tím nejhorší ze Střelce, co v sobě tohle znamení nese. Boje o názory, náboženské nesváry, rozbroje všeho druhu, problémy s cizinou nebo v cizině. Žádná morálka a jen dravost. Střelec je znamení, které má v sobě oheň a jeho projevy jsou náhlé a divoké. To všechno nás mohlo děsit a mnohdy jsme se mohli i my sami nechat strhnout a zapojit se. Střelec umí být hodně dogmatický.

Bílá Luna se nacházela v Blížencích a tak jsme se měli učit naslouchat druhým, komunikovat bez emocí a těžké situace odlehčit humorem. Učit se přátelství a toleranci, rozšířit si obzory. Jednoduše: Domluvit se, najít společnou řeč. Jakpak jste to zvládli?

Co nás čeká…

Teď se Černá Luna uvelebila v Kozorohu a do 5.8.2018 budeme dostávat učební lekce od něj. Na první pohled si můžeme oddechnout, dostává se ke slovu řád. Ale Kozoroh v negativních projevech přináší velmi tvrdý řád. Řád, který nás může svázat, že nebudeme schopni se pohnout z místa. Ten řád si dáváme nejen my sami, podle tradic, jaké jsme přijali z původní rodiny, ale servíruje nám ho i společnost ve které žijeme.

Díky tlaku který můžete teď víc vnímat se začne probouzet touha po moci, významnosti nebo důležitosti. A k tomu je potřeba použít i tvrdé prostředky. Pokud se budete snažit uspokojit svůj hlad po úspěchu i za cenu bezohlednosti, neústupnosti, krutosti a despotismu, znovu jste byli polapeni do kolečka karmy, která se k vám bude vracet tak dlouho, než pochopíte, jak to chutná z opačné strany. 

Někdo může mít naopak tendenci zavřít se před celým tímto „zkaženým“ světem. Ale ani asketismus není teď ta správná cesta. Nabídněte své city, ukažte, že máte srdce, projevte se v těch nejušlechtilejších vlastnostech Raka, ke kterému nás bude táhnout Bílá Luna a pečujte o své blízké v rodině i v okolí. Nebojte se otevřít a rozněžnit! Sice můžete být svým vnitřním raráškem ponoukány k tvrdosti, možná i k tvrdosti vůči sobě. Nenechte se zlákat! I sebeobviňování a sebetrýznění je určitý egoismus v nás.

Svět je takový, jaký ho vidíme! 

Už bylo dost krutosti. Určitě znáte pohádky, že princeznu si vyslouží jen ten, který je odvážný a překoná sám sebe. I náš život je cesta za láskou. Najděte cestu ke své rodině, a přijměte všechny i s chybami. To je ta největší odvaha, kterou můžete světu ukázat. Odložte pýchu.

Vše začíná v rodině, v minulosti, kterou má na starosti protější znamení  Raka, kde se líhne naše citlivost.

Pokud jste obětí tvrdosti, přesto hledejte v sobě. Možná už od dětství jste nepoznali city a vřelost. Rodiče vám toho moc nedali? Tak to prostě bylo, možná měli plno starostí sami se sebou, takže na city nebyl čas. Nikdo nemůže dát to, co sám nemá. Přijměte toto období jako učební lekci a začněte rozvíjet sami sebe tím, že pochopíte jejich svět. Nenechte se zlákat pokušením zmrazit všechno. I to dobré.

Znám mnoho mužů, kteří jsou sami a znám i mnoho žen, které jsou sami. Jak to, že si nenajdou k sobě cestu? U všech je jedno společné. Strach. Zklamání. Zatvrzelost. Nepatříte k nim? Probuďte v sobě znovu city, podívejte se na svá zranění jak ve vás zkostnatěly, jak vytvořily tvrdý krunýř, přes který už nechcete pustit do svého nitra lásku.

Abyste nepodlehli pokušení Černé Luny, která vás vždy přesvědčuje o tom, že je potřeba bojovat, že jen vy máte pravdu a našeptává, že je správné se zatvrdit a nenechat si nic líbit, musíte být bdělí. Přestaňte odmítat druhé a přiznejte si, že sami zůstáváte jen ze strachu, že vás druzí odmítnou nebo zklamou. Odpusťte si, odpusťte těm co vás zranili, nezůstávejte sami, není to hrdinství.

Partnerství je nejsilnější nástroj na obroušení Ega

Přestože se teď zvedne vlna tvrdosti, zkuste vědomě nehrát tuhle hru. Jak se ve vás ozve pokušitel řekněte mu: NEHRAJU! Přejděte na druhou stranu, k Selené. Bílá Luna, přináší úlevu. Jak anděl strážný na nás čeká v Raku a vytáhne nás z karmických zápletek. Pozvedne nás a prozáří.

Teď přichází čas věnovat energii svým nejbližším.

Neznamená to, že nemáte pracovat nebo dál rozvíjet svoji firmu. Naopak. Jen k tomu přidejte citlivost a starostlivost o druhé. Uzdravte vztahy a lásku v rodině i na pracovišti. Najděte si místo, kde budete užiteční a kam své city vložíte. Pečujte o přírodu a zvířátka i o sebe. Věnujte se dětem, rodině, domovu, rodnému městu i naší vlasti. Tady najdeme ty pravé hodnoty a budeme za to odměněni dobrým pocitem.

 

 

Jaroslava Olžbutová
Učím astrologii a provázím na duchovní cestě. Za více než dvacet let práce s horoskopy jsem poznala mnoho lidských osudů. Ve své práci s lidmi se zaměřuji na odstraňovaní překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. Můj příběh si přečtěte zde >> Astroškola >>
Komentáře