Jarka Olžbutová 

Astrologie s duší 

Jaký bude rok 2019?

Nebývá to často, aby tolik planet mělo tak významné postavení a pozitivní vyzařování jako je v roce 2019. Po mnoho let i staletí se stejná kombinace nesešla. Je to tedy velká příležitost a a zdá se, že i naděje pro lidstvo. Síla bude velmi podporující pro mnoho nového a významného co pomůže lidstvu postoupit o stupínek výš k lidskosti. Proto bychom si měli položit namísto otázky „Jaký bude rok“, spíš otázku „co máme udělat pro to, abychom se naladili na energie roku a stoprocentně využili to, co nám vesmír nabízí“.

Tento rok je velkou příležitostí pro ty, co jsou připraveni a rozhodnuti žít kvalitní život a jít vlastní cestou. O duchovnu, lásce, morálce už by se nemělo jen mluvit, ale musíme je začít žít.

Tři planety, které působí dlouhodobě, jsou ve svých domovských znameních. Mají tedy velkou sílu. Nabízejí nám hodně pozitivního, ale také po nás leccos požadují. Ale zároveň už nám neodpustí, pokud půjdeme špatnou cestou. Tak na co čekat? Pojďme se na tento vesmírný kolotoč podívat.

Jaké planety jsou pro tento rok významné?

  • Jupiter je ve svém domovském znamení, ve Střelci
  • Saturn se nachází v Kozorohu a je tedy také ve svém domovském znamení
  • Neptun je v Rybách a i ten je již dlouhodobě ve svém znamení 
  • Pluto je už dlouho ve znamení Kozoroha ale teď je posílen Saturnem. Kozoroh tedy nabývá na síle 
  • Uran po sedmi letech opouští Berana a vstupuje do Býka (v březnu)

Každý, ať už se narodil v jakémkoliv znamení bude hledat souznění s vyzařováním těchto planet, které v roce 2019 nabrali velkou sílu. Oproti roku 2018 přichází větší stabilita a zemitost. Ale budou přicházet i lekce, které nás povedou k vnitřnímu zrání a učení.

Vždyť planeta Země je školou pro naše duše.

Poselství Jupitera a Saturna

Jupiter a Saturn podporují náš osobní růst. Jsou to učitelé v horoskopu a zároveň naši vnitřní učitelé, které nás vedou k seberozvoji. Tentokrát jsou ve svých domovských znameních. Oba po nás požadují, abychom rostli a zráli a zapojili se do celku. Každý učitel ale volí jiné techniky a v tom může být rozkol. Jupiter je učitel, který nás vede ke studiu, cestování, poznávání a k vyzkoušení si vší hojnosti. Saturn je učitel, který nás učí odpíráním, sebekázní, vytrvalostí.

Jupiter ve Střelci se chce se rozmáchnout naplno. Chce si užívat svět plnými doušky, chce poznávat, cestovat, třeba až na kraj světa, chce mít hodně peněz aby si mohl dovolit vše o čem touží. Mnohdy jde až za hranice svých možností a velmi často až na dluh.

Ten kdo je více „Jupiterský“, žije v dojmu, že mu patří svět, že nemusí nic, chce si jen užívat. Ale teď je tu také Saturn. Když se přežene lákání Jupitera a stane se člověk nenasytným, užívá si na úkor druhých, rozhazuje a plýtvá, může přísný Saturn zasáhnout. Použije jakýkoliv způsob, aby nastolil rovnováhu. Třeba i nemoc, zranění, pokuty, vracení dluhů.

V tomto roce se nebraňte jakémukoliv vzdělání. Vycestujte tam, kde naberete nové poznatky a zkušenosti. Studujte třeba jazyky, nebo cokoliv, co vám otevře vrátka do světa. Je to rok velké expanze. Začněte se zajímat o smysl lidské existence. Tato konstelace přeje také duchovnímu rozvoji

Ale pozor, hlídejte si správnou míru všeho (i bojů za svoji pravdu).

Více v článku Jupiter vstoupil do Střelce. Zve nás na výlet ke hvězdám

Saturn je přísným učitelem. Nedá nám nic zadarmo, dokud nepřijmeme pravidla a omezení a nezískáme určitou životní moudrost. Přináší překážky, abychom díky jejich překonání zráli v dospělé a zodpovědné bytosti.

Už od samého začátku naší existence jsme začali poznávat omezení a zapisovali si vše do podvědomí. Obraz toho, co musíme udělat abychom přežili, s námi cestuje i do dospělosti. Tvrdá výchova, zákazy, příkazy, poučování, dobře míněné rady, kopírování určitých vzorců chování v rodině, jsou obrazy v naší mysli, které nás svazují i v dospělosti.

Staré energie našich vychovatelů musíme čas od času zrevidovat a propátrat. To co je zastaralé a pro nás nezdravé je na čase odložit a nahradit novými pohledy na svůj život, příhodnějšími pro tu dobu, ve které právě žijeme.

Jsme zodpovědní za vše, co konáme, dokonce i za to, jak myslíme.

Přestože je Saturn přísným učitelem, když přijmeme zodpovědnost za svůj život a pravidla slušného chování za své, pokorně poděkujeme za lekce, kterými jsme prošli, pěstujeme sebedisciplínu a skromnost, pak teprve Saturn, pán karmy, uvolní energii pro velké věci. Začne nás v určité chvíli osvobozovat a ve finále se stane blahodárnou planetou svobody. Snad ještě víc než typický revolucionář Uran.

Dvě planety protichůdné povahy, Saturn a Jupiter, mají teď stejnou sílu. Nemůžeme ani jednu ignorovat. Musíme najít mezi nimi vyváženost.  Je ale jasné, že tento rok bude rozvojový, pro každého tím správným směrem. Obě planety nám k tomu podávají pomocnou ruku. 

Více v článku Saturn se po třiceti letech vrátil domů

Neptun v Rybách

Do třetice je svém domovském znamení Neptun. Neptun je v Rybách už delší dobu (od roku 2011). Jeho pohyb kolem Slunce je dlouhý a tak působí na celou společnost pomalu ale jistě. Přináší obrovský rozpouštěcí proces do znamení, kde se právě nachází a nese sebou velké množství chaosu.

To můžeme pociťovat nejen v našem okolí, ale i našem osobním životě, v rodinách i v psychice. Je to proto aby rozpustil a rozmělnil všechno, co je špatně. Když někde vznikne chaos, vzniká zároveň i nutnost uvést věci do pořádku.

Tohle dlouhé období je z duchovního pohledu nádherná příležitost k tomu, abychom se spojili s energiemi, které nás převyšují, které tady všude odjakživa byly. Se světem bohů, andělů, přírodních sil.

Zvolna se v nás probouzejí ušlechtilé vlastnosti, láska, soucit, vznešenost, touha pomáhat. Ale zároveň zde můžou velmi intenzivně působit také negativní energie, které se daly do pohybu a bojují o přežití. Jsou to energie neviditelného astrálního světa, kde žije vše, co lidstvo vytvořilo za celou dobu své existence.

Války, násilí, mocenské boje, magické působení, vytvářejí jakési shluky energií a tyto těžké energie negativních projevů zůstávají viset jako černý mrak nad zemí.  I když už jsou to doby dávno minulé, nejsme ještě v takové fázi, aby bylo vše rozpuštěno.

Hodně lidí se dostává do psychických problémů. Díky svým neuváženým činům rozproudili tyto prastaré energie. A stejně jako v pohádkách, jedině cesta lásky je vysvobozením. Není ale jednoduchá a zadarmo. Nesmí se sejít z pozitivní cesty. 

Abychom se ochránili, je nutné pracovat na sobě duchovně, čistit negativní emoce, žít v pravdě. Kultivovat charakter. Tak se nám podaří projít temnou částí „astrálu“ a spojit se s nejvyšším světlem a láskou.

Nešvarem Neptuna je život ve snech a iluzích. Vědomý život znamená vědomě vnímat i to co nazýváme špatné. Vidět pravdu. Jen tak je možné vše transformovat. V této konstelaci Neptuna je velká dřina udržet se v přítomnosti. Když se nám to však podaří, začneme realizovat své sny. 

Od roku 2011 kdy Neptun vstoupil do Ryb, do svého znamení, jsou brány nebes otevřeny pro každého, kdo řekne ano. Je však potřeba jít pravou, duchovní cestou, která není oddělena od běžného života. Je to přímá cesta sebepoznání a lásky. 

Víc v e-booku: 10 rádců a učitelů v našich horoskopech

Pluto v Kozorohu

Další planeta, která je pro tento rok je významná je planeta Pluto. Je sice už v Kozorohu dlouho a ještě dlouho bude (2008-2024), ale její působení je teď posíleno Saturnem.

Opět budeme mluvit o řádu. Společnost, která měla po staletí jistý řád, teď prochází proměnou. Tam, kam vstoupí Pluto, čistí se vše z velkých hloubek. Vyndavá na povrch vše, co zde lidstvo zanechalo, co je nutné osvobodit. Otevírá 13. komnatu nejen na osobní úrovni, ale také na úrovni celosvětové. Ne vždy se tady žilo dobře na téhle planetě.

Témata, která přináší Pluto jsou moc a bezmocnost, sexualita, násilí, nemoc, smrt, lidská bída a utrpení. Pod tíhou tragických událostí v minulosti, zůstává uzamčena i životní energie. Těžko pak hledáme napojení na zdroj síly.

Vitální síla k nám teče neviditelnou cestou přes naše rodiče, dědy a babičky i vzdálené předky, jako dědictví minulosti. Jejich zátěže nás odvádí od přítomnosti a radosti života. V rodinách proto nejsme schopni načerpat sílu, a krademe si ji pak vzájemně jeden od druhého. Je potřeba dát vše do pořádku. Od našich předků se nemůžeme odtrhnout, máme jejich energie a kódy v genech. Tak jen nezbývá než se pustit do pátrání.

Když nastolíme řád v rodině, automaticky je sám naplněn láskou a sílou která pak přijde i k nám. Hodně se teď otevírají témata rodových zátěží a je potřeba osvobozovat duši rodu. Tím se pozvedne celá společnost. Svět se stane jednou velkou rodinou, kde se budeme cítit všichni dobře. 

Opět se dostává ke slovu nutnost řádu, morálky a lidskosti. Pluto se Saturnem v Kozorohu nás k tomu vedou i když se nám to možná nebude líbit. Možná si ani neuvědomujeme do jakých hlubin saháme. Přes naše prapodivné pocity nebo nemoci se dozvíme, co ještě není vyřešeno v našem rodě, co potřebuje projít proměnou.

Technika Rodinných konstelací je velkou pomocí pro očistu rodových zátěží.

Pluto v Kozorohu dostává do rovnováhy nejenom jednotlivce, ale lidstvo celkově. Pozvolna se mění  uspořádání celého světa. Nesmíme však zapomenout, že lidstvo se skládá z jednotlivce a to je každý z nás.

Uran v Beranu

Uran přinese v březnu novou energii. Budeme dosedat na zem. 7 let pobýval v Beranu a přinesl nám mnoho novinek. Spojení ohnivého Berana s Uranem je dost divoká kombinace ale v kombinaci s Býkem zvolníme tempo.

V Beranu po sedm let velmi tvrdě bojoval se starými tradicemi a přinášel nový pohled na svět. Nic už se nevrátí. Cesta vede dopředu a my jdeme po ní.  Přinesl spousty nových objevů, bouří, duchovních vzestupů i pádů. Prostě extrémy ve všem. Teď je potřeba vše zklidnit, zkvalitnit a využít, převést do hmoty.

Nebude to jednoduchá pozice, protože Uran chce změny a Býk je znamení, které velmi dobře změnám odolává. Ale kterým znamením Uran zrovna prochází, tam nezůstane kámen na kameni. Znamení stálosti a jistoty bude po sedm let prověřováno,

Už loni v létě nás na svoji energii připravil (od května do listopadu byl v Býku), pak se ještě vrátil zpět do Berana. A v tomto roce už se definitivně v Býku zabydlí. 

Uran, bude přinášet do Býka nový vítr a tak budeme přehodnocovat témata, které jsou pro nás hodně hmotné, bez kterých bychom nebyli schopni existovat zde na Zemi. 

Budeme nuceni zaujmout nový postoj vůči vlastnímu tělu a jeho zdraví, k financím a vše co pro nás znamenají. K majetku a domovu. Ke kráse, lásce i kultuře. A celkově k přírodě a planetě Zemi. Vše se bude postupně vynořovat a budou se hledat cesty k novému přístupu k životu jako takovému.

Také se budeme muset podívat na vlastní sebehodnotu a to, na čem lpíme. Hodně lidí již jde cestou vědomého žití, je možnost tedy naskočit aby tyto velké změny, které nás čekají až tak moc nebolely. Když ale budeme zabedněni ve starých trendech, kterými ubližujeme sobě i druhým, Uran se o změnu postará. 

∼∼∼

Když tedy shrneme celkově rok, hodně planet nás teď vyloženě nutí, abychom zvážili život, jaký zde vedeme. Je čas na změnu. Vývoj nejde zastavit. Je už mnoho sil nastartovaných k tomu, aby lidstvo přežilo. 

Pokud vše správně pochopíme a nezalekneme se intenzivní práce na sobě a zodpovědně přistoupíme ke svému životu, čeká nás radost ze společného tvoření a bytí na naší nádherné planetě.

Zažijeme radost ze společného tvoření nového světa.

Tento rok je velkou šancí, aby jsme se my lidé ohlédli a uvědomili si kam jsme došli.

Když budeme dál pokračovat v destrukci sebe a naší planety, podřezáváme si větev. Pojďme tedy společně tvořit lepší svět.

Hodně štěstí v roce 2019 ♥

 

Jaroslava Olžbutová
Učím astrologii a provázím na duchovní cestě. Za více než dvacet let práce s horoskopy jsem poznala mnoho lidských osudů. Ve své práci s lidmi se zaměřuji na odstraňovaní překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. Můj příběh si přečtěte zde >> Astroškola >>
Komentáře