Jarka Olžbutová 

Astrologie s duší 

První úplněk v letošním roce na ose Raka a Kozoroha

První úplněk v letošním roce přizval do hry všechny čtyři živly: Slunce se nachází v Kozorohu (země), Luna je naproti v Raku (voda), Jupiter ve Vahách (vzduch) a Uran je v Beranu (oheň). Všechny 4 živly si žádají pozornost.

Na první pohled by se dalo říci, že to zní ideálně, ale je to známka velké dynamiky. Každý živel má na starost něco jiného, každý v sobě nese zcela odlišnou sílu, která se chce ukázat a vydobýt si své místo. Můžeme cítit velké napětí jak uvnitř nás, tak i v okolí. Pozor si však dejte na prosazování se a přepínání se v jakékoli oblasti.

Úplněk sám o sobě přináší napětí. Dostávají se do opozice dvě světla, které jsou na obloze k vidění. Slunce symbolizuje naši osobnost, vnější svět a naše ego, Luna je symbolem vnitřního světa, citů a duše. Je možné, že pokud jste zaměřeni pouze na jednu „stranu mince“, že o úplňku dostáváte zabrat.

Každý úplněk nám dává příležitost tyto dva světy propojit a z nadhledu se podívat na svůj život, smířit svět vnitřní se světem vnějším.

Je to ideální čas pro rozjímání a meditace. Když to neuděláte, váš vnitřní stav vás natolik zaměstná, a ať chcete nebo ne, skrze problémy si stejně alespoň na chvilku nad svým životem podumáte. Světlo  měsíce je silné. Když dokáže hýbat s vodou v mořích, dokáže i z našeho nevědomí vytáhnout na povrch pocity dávno zapomenuté. V obrazech a symbolech, které v meditacích nebo ve spánku vidíme, můžeme leccos objevit a pochopit. Sny mohou být o úplňku intenzivnější a stojí za to si je zapsat. Možná, že jednou najdete jejich význam i ve vašem životě.

Někdy se však převalujete z boku na bok a spánek ne a ne přijít. Možná, že právě strach z nevědomí vám nedovolí o úplňku zavřít oči. Nemusíte se bát, duše vám chce sdělit pravdu o vás. Chce se očistit a posunout na své – vaší cestě, chce s vámi komunikovat. Její hlas přes den neslyšíte. Nebojte se více ztišit také přes den. Když uklidníte mysl, přijde k vám hlas intuice, je však velmi tichý a přes rámus televize, rádia, motorů aut, aj. ho nemůžete slyšet.

4 živly, 4 sloupy na kterých stojí veškeré stvoření. Z nich vznikl svět, vše živé, včetně nás lidí. A tak tento den může vznikat nově váš svět, váš nový život, třeba pro tento rok. Zklidněte se na chvíli tento den a porozjímejte o tom, co vlastně chcete.

Vodní živel zastupuje Luna v Raku. Je ve svém domovském znamení a cítí se zde silná. Nepopírejte své city, zamyslete se nad svou minulostí, odkud pocházíte, z jaké rodiny, jaké jsou vaše citové základy, jaké emoce v sobě schováváte. A pod tím vším najdete spojení se svojí životní silou. Jen se tím musíte prokousat, přijmout vše, co k vám patří. Přijmout zodpovědně svoji minulost, poděkovat předkům, ať již provedli cokoliv. Jsme jejich součástí a jen díky nim zde můžeme být.

Živel země přináší Slunce ve velmi praktickém znamení Kozoroha. Ten má v sobě tvrdost k sobě i k druhým a velkou touhu dosáhnout výšin a úspěchu. Za svými plány cílevědomě postupuje vpřed a tak není čas na „račí“ city…

Ale právě spojením těchto dvou znamení, Kozoroha a Raka, můžeme „změkčit“ zarputilého a cílevědomého Kozoroha a moři bezbřehé citovosti a nálad Raka dát jistou formu a smysluplnost. Nastavte si nové cíle, kterými naplníte své nitro a pomalu, krok po kroku jděte za svým životním posláním.

Vzdušný živel aktivuje Jupiter, který se nachází ve Vahách. Ty chtějí spolupracovat, vytvářet pěkné vztahy, urovnávat rozbouřené emoce. Váhy jsou znamení, které potřebuje cítit všeho s mírou a hlavně ve vztazích potřebují cítit harmonii. Jupiter, planeta velkého štěstí tedy přeje navazování vztahů a smysluplné spolupráci. Práce pro druhé mu přináší potěšení.

Naproti tomu Uran, který stojí v posledním živlu, v živlu ohně, ve znamení Berana, chce vše zvládnout sám, nikoho nepotřebuje. Uran v Beranu má patřičnou dávku dynamiky a rebelantství. Oheň se tedy hlásí o své slovo vzpourou. Ale ta vzpoura může být také velmi ukázněná: člověk může být sám sebou, být originální a samostatný ve svém myšlení.

Všechny čtyři živly tedy musí tento úplněk vytvořit mezi sebou dohodu. Každý přinese to své a my bychom měli vše zapojit do svého života. Každý živel má určitou důležitost a tento den si chtějí všichni říci to svoje. Pokud některý opomineme, stejně jako v pohádkách o nepozvané sudičce, vezme si své slovo s velkou razancí. Přinese problém: Voda přinese pláč, vzduch hádky, oheň vztek, napětí a země se může ozvat jako bolest přes naše tělo.

Tento úplněk bych upřednostnila moudrost a opatrnost ve svém jednání a činech. Napětí které visí ve vzduchu v tento den vás může nutit k neuváženým činům s přemírou aktivity i za cenu bolesti, dravosti, hádek  Počkejte až napěťové aspekty přejdou a pak jednejte. Ale v tento den, rozhodněte, co chcete v životě změnit. Co už je pro vás nepřínosné, kde se energie radosti a života zastavila, popřemýšlejte, v jaké oblasti jste nespokojeni a co ve vašem životě chybí, abyste se cítili naplněni.

Moudře zvažte, co je pro vás důležité, jaký chcete, aby byl celý nový rok a vytvořte si plán.

Vzduch (mysl) přinese nápady, Oheň (činy) je aktivita, kterou potřebujete k realizaci našeho plánu, Voda (city) dává radost ve vašem tvoření a tím vznikne nová realita – živel země

Saturn, planeta moudrosti a času vše tentokrát dobře drží, pokud dovolíte sami sobě využít pozitivní sílu tohoto úplňku, budete časem sklízet, co zasejete.

Zde si můžete stáhnout formulář, který vám může pomoci:

Plán na rok 2017

 

Jaroslava Olžbutová
Učím astrologii a provázím na duchovní cestě. Za více než dvacet let práce s horoskopy jsem poznala mnoho lidských osudů. Ve své práci s lidmi se zaměřuji na odstraňovaní překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. Můj příběh si přečtěte zde >> Astroškola >>
Komentáře