Jarka Olžbutová 

Astrologie s duší 

Slunce vstoupilo do Ryb a uzavírá svou roční pouť zvěrokruhem

Slunce uzavírá svoji pouť celým zvěrokruhem ve znamení Ryb. Poslední znamení zvěrokruhu obsahuje poznání všeho, co jsme se mohli za celý rok v jednotlivých znameních naučit.Nese v sobě akceschopnost Berana, stabilitu Býka, zvědavost Blížence, citlivost Raka, srdečnost Lva, svědomitost Panny, diplomacii Vah, hloubku Štíra, nadšení Střelce, cílevědomost Kozoroha a nadhled Vodnáře, ale také velký chaos s otázkou kdo vlastně jsem..?

To, co jsme poznali během pouti Slunce celým zvěrokruhem se uložilo do našich pocitů a schovalo do podvědomí. Ryby toto vše cítí. Vnímají energie a vše nehmotné jako žádné jiné znamení v horoskopu. Jsou velmi senzitivní a mají velmi pestrý vnitřní svět plný snů a obrazů a spojení s tvrdou realitou jim způsobuje bolest.

Ryby jsou znamení, které patří vodnímu živlu, jsou porovnávány s mořem, vládne mu Neptun který bdí nad vším tajemnem. Přístup k nedozírným krásám hlubin získají jen ti, kteří se nechají vést city a to Ryby umí. Zmítají se sem a tam, a nevyznají se mnohdy ani sami v sobě. Můžeme je vidět jako jemné, citlivé a zranitelné, stejně tak, vzteklé nebo kruté, mohou se zmítat v různých náladách a emocích, a často nedokáží rozpoznat odkud přicházejí.

V lidské psychice to můžeme pojmenovat mořem nevědomí. Je v něm spousty tajemných a neprobádaných míst, z jeho hlubin můžeme mít strach a tak se raději držíme při břehu a hledáme záchytné berličky, abychom se v těchto působeních neutopili.  Ale naše duše nás láká ke splynutí s celým oceánem.

Všichni v sobě Ryby máme, v určité životní oblasti se takto cítíme. Toužíme po ráji na zemi, jsme plni obrazů, iluzí, naděje, soucítíme, sníme o krásách světa a o lásce, ale i bloudíme a ztrácíme se. V té části našeho horoskopu kde najdeme Ryby, máme nejblíže ke svému srdci ♥ a toužíme splynout se vším, co nás obklopuje a být toho součástí.

Tento měsíc, kdy Slunce vstoupilo do Ryb máme otevřená vrátka do nehmotných světů. Slyšíme hudbu vzdálených míst vesmíru a můžeme se dotknout světa, který není hmotný.  Bude přáno duchovním hledajícím, umělcům všeho druhu, básníkům, spisovatelům, hudebníkům, vynálezcům a všem co mají chuť pomáhat slabším. Nenechte se ale vlákat do léček.  Buďte v realitě.

Jen ti, kteří znají hlas své duše, ví kam jdou

Ale ten hlas je tenoučký, musíme se tedy velmi ztišit a naslouchat. Rybí slabinou bývá pocit osamocení. Když z tohoto pocitu uděláme přednost, uzdravíte oddělené části sebe. Najdete to, po čem každý člověk na této planetě ve skrytu duše touží, pocit jednoty se vším živým a své místo v celku.

Také příroda toto období zná, je plná vody. Taje sníh, tají ledy, řeky se naplňují vodou, která se valí z hor, půda je promáčená. A první rostlinky se derou ven. Příroda tuší, že brzy přijde jaro. Ale pokud to nějaká přežene a vystrčí nos dříve, než je ten pravý čas, mráz ji sežehne. I my lidé, jsme součástí
přírody. Ještě musíme chvíli počkat na nový impulz života. Ten přijde zcela sám a přirozeně, až přejde Slunce do Berana. Teď je tedy ještě čas.

Více světla a sluníčka během dne nás  láká ven, ale  chladno nás zase zažene brzy domu, zima ještě neskončila. Neperte se s tím, nepředbíhejte, naše osobní zrání ještě není u konce.

Využijte té energie, která visí ve vzduchu k rekapitulaci. Tentokrát však ne rozumem (to má na starost Panna), ale citem. Dokončujte to, co jste začali během roku. Věnujte se úklidu ve vašem nitru, v duši a v citech.

Dovolte si to. Naslouchejte pocitům a zklidněte mysl. Ještě není čas vyrazit ven a začínat nové projekty, je potřeba vše zhodnotit a porozjímat si o celém uplynulém roce a připravovat se na nový rok (začne prvním jarním dnem).

Když dostane slovo duše, pak teprve pocítíte absolutní naplnění a štěstí.

Vše dosedne na své místo a vy budete přesně vědět, kdo jste a jaké je vaše poslání na tomto světě v téhle době. Můžete dělat stejnou práci, mít stejný byt nebo dům, stejnou ženu, nebo muže, stejné přátele, sousedy, jen budete mít jiný pocit! Že to není žádná změna? Ta největší: přijetí, vyrovnání, naplnění.

Pochopíte souvislosti, vašich životních příběhů, budete si více vážit života a jeden druhého,  soucítit a chránit vše živé. Rozkvete vám srdce a přirozeně se toto místo, kde žijete stane rájem na zemi.

Ztište mysl, rozjímejte o uplynulém roce,  kontemplujte, meditujte a věřte.

 

Jaroslava Olžbutová
Učím astrologii a provázím na duchovní cestě. Za více než dvacet let práce s horoskopy jsem poznala mnoho lidských osudů. Ve své práci s lidmi se zaměřuji na odstraňovaní překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. Můj příběh si přečtěte zde >> Astroškola >>
Komentáře