Jarka Olžbutová 

Astrologie s duší 

Jupiter se posouvá do nového znamení. Navštíví Kozoroha, znamení pevných struktur

Jupiter svými mílovými kroky, opouští své domovské znamení Střelce. Náš rozpínavý dobroděj v horoskopu právě vstupuje do znamení Kozoroha. Zřejmě se tento ohnivý a vášnivý velikán v něm moc dobře cítit nebude.

Kozoroh, znamení pevných struktur a řádu, mu totiž tak trochu přistřihne křidélka. To, co jsme se měli v minulém období naučit, je potřeba teď uvést do praxe a vyzkoušet.

Konec pokusů a zkoušek. Teď se budeme učit tomu, jak zodpovědně naložit s tím, co jsme získali v minulém roce.

Od 8.11. 2018 do 2.12.2019
pobýval Jupiter ve znamení Střelce.

Tohle ohnivé znamení je jeho domovem. Tady mohl nekomplikovaně rozvinout svou sílu, nic ho nebrzdilo. Mohl se doširoka rozmáchnout jak v dobrém, tak i ve svých horších vlastnostech. Své vyzařování rozprostřel do prostoru bez zábran.

Uplynulý rok jsme mohli mít pocit, že se konečně daří, zvlášť v té oblasti, kde máme Jupiter v osobním horoskopu.

Snad jste tedy využili toto období pro svůj osobní rozvoj a nepropásly příležitosti, které vám přišly do cesty. Tento náš velký učitel v horoskopech nás pohání k hledání smyslu života a přihrává nám do života šťastné náhody.

Jeho nešvarem ale bývá jakási sebestřednost i nenasytnost. Takže pokud jste se rozjeli příliš, zvolněte tempo.

Kozoroh je totiž oproti Střelci dost chladný. Tady není na radovánky čas. Je to znamení, které udržuje na světě pořádek a smysluplnost. Kozoroh potřebuje vidět, že život má nějaký účel, že lidstvo směřuje k výšinám. A k tomu je potřeba zodpovědnost, disciplína a řád.

Co nám přináší Jupiter do horoskopu?

Jupiter projde všemi znameními zvěrokruhu za dvanáct let a rovnoměrně je všechny poctí svojí přítomností zhruba jeden rok. Vždy je to vítaný host, protože každé znamení obohatí svojí pozitivní energii.

Nese sebou příležitosti, náhody, možnosti. Nabádá nás k rozvoji a posouvá nás svým dobrem vpřed. Tam, kde máme Jupiter v osobním horoskopu, vždy zažíváme hojnost všeho, radost a víru v to, že svět patří nám. Chceme se rozmáchnout do široka a využít každou příležitost, zažívat dobrodružství, cestovat, poznávat…prostě zažít hojnost života.

V Kozorohu bude Jupiter pobývat
od 2.12.2019 do 19.12.2020.

A tady už na tento vesmírný objekt čekají další dvě planety. Od minulého roku se zde nachází Saturn, další vesmírný učitel. (článek si můžete přečíst zde) Ten je tady doma, ve svém znamení. Je tak mocnější a Jupiter bude pod jeho přísným vlivem. Zřejmě tedy nic zadarmo nedostaneme.  Autorita, řád, morálka a poslušnost bude brzdit rozpínavost Jupitera.

To, co jsme získali v minulém bouřlivém období, vše co jsme zažili, naučili se a poznali, jak v prožitcích, tak v hmotném světě, je teď potřeba velmi dobře zhodnotit. Pokud jste se vzdělávali, přeneste do života a praxe to, co jste se naučili. Pokud jste měli divokou jízdu, zabrzděte, a podívejte se, kam vás zavedla. Přestaňte riskovat. Všeho s rozumem a mírou.

Pečlivě zvažte, jak obohatíte okolní svět vašimi nabranými zkušenostmi.

V Kozorohu je teď nabito.
Hned tři planety nás budou školit:
Jupiter, Saturn, Pluto.

V Kozorohu už také dlouho vrtá do starých struktur Pluto. Planeta, která má pomalý postup znameními a velmi hluboce proměňuje to, co už je staré a přežité. A tak v Kozorohu rozbíjí pravidla, zákony a struktury, které jsou pro nové generace nepřijatelné a postupně vynáší na povrch to, co už dlouho ve společnosti zahnívá.

Lidské společenství prochází silnou očistou.

„Lidstvo“ je každý z nás. Nikdo není z tohoto procesu vyjmut. Teď bude nutné podívat se do sebe, a to skutečně po pravdě. V Kozorohu se přihlásí ke slovu naše svědomí a tolik citovaná karma se dá do pohybu.

Ale i tady teď může Jupiter přinést možnosti nápravy a své dobro nadělit těm, kdo již pochopili a chtějí se měnit.

Málo kdy, se sejde tolik transformačních planet v jednom živlu (Jupiter, Saturn, Pluto v Kozorohu a Uran v Býku. Obě znamení jsou pod vlivem živlu země). Připravte se na velmi zemité období.

Bude teď prověřován náš vztah k realitě a k životu vůbec. Právě se líhne nový řád ve vás i ve společnosti. Dosedáme do reality.

Na co bychom se měli teď zaměřit?

Blahodárný Jupiter přináší blaho i do sevřeného Kozoroha.

Tam, kam vstoupí Jupiter, přichází s ním i naděje. Některé dlouhodobé těžké potíže se tedy mohou řešit pozitivně, pokud najdete ten správný klíč.

Mohou se dít velké věci i v malých všedních dnech. 

Jak na to?

Buďte si vědomi své síly a zodpovědně přistupujte ke svému životu. Stěžujete si, jak vypadá dnešní svět? Přiložte ruce k dílu a přidejte se ke zvedání vědomí lidstva. Zvažte, čím byste mohli přispívat, pomáhejte slabším, konejte dobro podle vašeho uvážení. Pokud jste šlápli vedle a někomu ublížili, vyrovnejte to. Zodpovědně se postavte ke svým chybám.

V období Kozoroha se energie stahuje do kořenů. Pokud cítíte, že někde v životě máte problém, který se vám neustále opakuje, sáhněte až do samých kořenů. Pro lidskou bytost znamenají kořeny rod a rodina, ze které pochází.

Všechny koncepty z rodiny, tradice a zvyky které jste si nabrali v dětství, znovu zrevidujte. Je jedno, jestli je vám osmnáct, nebo osmdesát. Jupiter teď může přinést pochopení a svobodu do vašich tíživých situací.  Nastolte nový řád ve vaší rodině. Buďte ve své správné roli. Ctěte rodiče ale přesto buďte svobodní. Dětem buďte zdravou autoritou a jděte jim příkladem.

Potřebujete si vytvořit nové návyky? Kdy jindy, než když je vám nakloněn Kozoroh. Pokud chcete hubnout, pravidelně cvičit a udržovat se fit, meditovat, učit se, nebo změnit vaše nešvary, vyžaduje to disciplínu. Teď je jedinečná příležitost začít. Půjde vám to lépe než v jiném období.

Kozoroh na své cestě stoupá vzhůru a nesnese přízemnost a malost. Ale k tomu, aby mohl došplhat na vrchol, potřebuje být koncentrovaný a rozhodný. Každé šlápnutí vedle může znamenat pád. Učte se trpělivosti, cílevědomosti a disciplíně. Buďte skromní a pokorní. Tak dosáhnete úspěchu.

Vaše velké plány můžete začít realizovat. Pokud budou v souladu s vaší duší, bude vám vesmír nakloněn. Dojdete k cíli.

Respektujte zákony a pravidla. Respektujte druhé a jejich hranice. Nebojte se být dobrým a slušným člověkem a ukažte to navenek. Buďte příkladem druhým. Buďte poctiví k sobě i k druhým.

Buďte ohleduplní k přírodě a starejte se o ni. Chraňte naši planetu a pomozte jí regenerovat své síly.

Pokud  máte možnost ovlivnit zemědělství, lesnictví atd., hledejte způsob, jak zmírnit používání chemie.  Čerpejte moudrost od předků a myslete na budoucí generace. Zasaďte stromy, které vás přežijí a neptejte se, co z toho budete mít vy. Neplýtvejte a nakupujte jen to, co skutečně potřebujete.

Každý, kdo v tuto dobu chodí po světě, bude touto novou vibrací obklopen a prostoupen.

 I svobodomyslný Jupiter nabádá lidstvo k poslušnosti a řádu. Je čas sebeukáznění. Další krok Jupitera bude do Vodnáře, představitele svobody. Pokud ale nejsme ochotni stát se zodpovědnými a moudrými, moc svobody nám zřejmě dáno nebude.
Nad vším totiž stojí nepsaný řád vesmíru.

 Pojďme tedy na to. Společným úsilím a s velkou podporou blahodárného Jupitera. Když každý z nás udělá třeba jen malou drobnou věc, může vzniknout veledílo za které se nebudeme muset jednou stydět.

stáhněte si e-book zdarma o planetách v horoskopech

10 rádců a učitelů v našich horoskopech

Jaroslava Olžbutová
Učím astrologii a provázím na duchovní cestě. Za více než dvacet let práce s horoskopy jsem poznala mnoho lidských osudů. Ve své práci s lidmi se zaměřuji na odstraňovaní překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. Můj příběh si přečtěte zde >> Astroškola >>
Komentáře