Jarka Olžbutová 

Astrologie s duší 

Saturn, pán času, navštívil znamení Vodnáře. Přináší nutný posun ve vědomí lidstva.

V minulém cyklu Saturna ve Vodnáři, téměř před třiceti lety, jsme otevírali hranice. Teď je zavíráme. Každým douškem jsme cítili svobodu. Teď se bojíme nadechnout. Copak nám pan Saturn chce říct, když na své pouti navštíví znovu Vodnáře? Přichází nový, kvantový skok, který musíme jako lidstvo ustát, abychom se mohli posunout víc k „lidskosti“. Svoboda, pokrok a spolupráce je tématem této doby.

Saturn opustil přísného Kozoroha a posunul se do Vodnáře.
Pobude v něm od 22.3.2020 do 2.7.2020.
Pak se ještě vrátí zpět do Kozoroha,
a definitivně přejde do Vodnáře od
17.12.2020 do 7.3.2023

Znamení Vodnáře následuje hned po přísném Kozorohu a osvobozuje jeho přidušený svět. Přináší nové možnosti, svobodu a velké vize. Ale vstupem chladného Saturna do tohoto znamení právě v těchto vodnářských tématech budeme zažívat zkoušky.

Vodnář je znamení, které vidí svět ve vzájemných souvislostech. Dívá se na vše shora a vidí, kam běh událostí směřuje. Je to znamení revoluce a pokroku. Jeho potřebou je pracovat pro budoucí generace,
a ukázat lidstvu východiska. Jednotlivce vnímá z hlediska celé společnosti a rozpouští lidské ego ve prospěch celku.

Hlásá rovnost, volnost, bratrství, přátelství.  Nesnáší normy, konvenci a rutinu a neustále spřádá revoluční plány. Povznáší se nad malicherné spory i osobní zájmy. Vodnářův vládce je elektrický Uran, který působí často jak blesk z čistého nebe. Tím razantně a nekompromisně zařídí skok v nutném vývoji.

Ale co když se ve svobodomyslném Vodnáři usídlí Saturn, náš přísný vesmírný strážce, který má rád pevnost, strukturu a zodpovědnost? Pak musíme vzít vše, co hlásá Vodnář, velmi vážně a zodpovědně.  Naše touhy, plány a virtuální realita se začíná dostávat do hmoty. Saturn je druhým vládcem Vodnáře. Snad proto, že svoboda by vždy měla jít ruku v ruce se zodpovědností. Stává se nebezpečnou v rukách nezralých lidí. Saturn je strážce a bude teď cca 3 roky dopodrobna prověřovat jak lidstvo naložilo se svými možnostmi.

Je jasné, že právě procházíme významným obdobím, které absolutně změní vše, co již nepatří do budoucnosti.

Planeta Saturn, náš velký učitel v horoskopech, se stará o to, aby se jedinec i celé lidstvo transformovalo ve vědomé bytosti. Proto stojí vždy za velkými tématy našich životů.

V oblasti, kde se ve vašem osobním horoskopu nachází znamení Vodnáře a sním tedy teď i Saturn, můžete prožívat velké zlomy, které vás však mají ve finále osvobodit.  Musíte však přijmout jeho omezení, naučit se disciplíně a nebát se i tvrdé práce (hlavně na sobě). Ale vždy při zvládnutí jeho zkoušek získáte zaslouženou odměnu.

Zkouška nám všem teď všem přišla ve formě virů.

Koronavirus zasáhl celý svět a probouzí vodnářská témata o bratrství a jednotě. Lidé se spojují v soucítící vlně a sounáležitosti. Stejně, jako se šíří to negativní, má možnost šířit se i dobro. Tak pojďme bojovat s klidem, láskou a pokorou. Postavme se zodpovědně k současné situaci. Nebraňme se omezení, protože ve finále nám přinese svobodu. Buďte lidští, ohleduplní a zodpovědní.

18.3.2020: Už dlouho se nesešlo tolik důležitých planet v jednom znamení, jako dnes. A zrovna v Kozorohu, který volá po řádu, disciplíně, omezení a zodpovědnosti. Saturn, náš velký učitel v horoskopech, se chystá Kozoroha, své domovské znamení, za pár dnů opustit. Tak ještě na závěr ukáže svou sílu a navíc ve spojení s ostatními planetami. Ten vesmír je fakt mazaný. Nadělil nám k tomu viry, abychom zalezli do svých domovů a udělali si pořádek. V domácnosti, rodinách i v našich nitrech. Víc v článku z r. 2017: Saturn se po třiceti letech vrátil domů Ten, kdo umí přijmout omezení a dělá rád to co musí, stává se svobodným. A Svoboda bude tématem dalších kroků Saturna. Bude totiž vstupovat do Vodnáře.

 

O koronaviru jsme se dozvěděli ještě když byl Saturn u konce pobytu ve svém domovském znamení, v Kozorohu, kde pobýval 3 roky. Vyžadoval po nás ukáznění, zodpovědnost, dospělost, nové uspořádání života i světa (poslední měsíce spolu s Plutem, Jupiterem a nakonec i Marsem). Jak moc jsme to vzali vážně? Lidstvo, zdá se, že se blížilo do hraničních bodů své existence. Mnozí volali po změnách, vesmír prosby naplnil.

Vše je v jednotě, vše je propojeno, všeho jsme součástí, to Vodnář dobře ví. Ničíme plíce Matky Země, pralesy i lesy. Virus teď ničí naše plíce. Teď už se to týká každého a bez výjimky. Bohatých i chudých, mladých i starých, hezkých i ošklivých, zlých i dobrých. Vodnář hlásá rovnost, volnost, bratrství. Virus, zdá se, že dodržuje všechna tato hesla. Tento neviditelný destruktor se dostane všude, nemá pravidla, nemá hranic.

Je teď tohle nová šance? Je toto možnost vrátit se zpět ke svým kořenům, najít svůj střed a pospolitost? Začít v osamocení znovu plánovat nový svět? Teprve když nám jde o život, uvědomujeme si hodnotu života. Jsme teď víc doma a máme čas, přemýšlet o tom, kam jsme došli na své cestě. Příroda si od nás odpočine a může se začít regenerovat. Země dostává prostor k zacelení svých ran. A i my se zklidníme a nabereme sil.

Něco se dalo do pohybu a musíme se postavit čelem k problému, který každému jednotlivci cosi sděluje. Každý teď sám za sebe, a přesto všichni dohromady, jako celek. Vezměme pandemii jako příležitost potvrdit, že jsme homo sapiens, tedy člověk moudrý.

Co můžeme udělat pro svůj osobní rozvoj a osvobození?

Určitě stojí za to, podívat se, na co navazujeme. Pohybujeme se totiž životem v cyklech a po spirále.

Pokud jste starší ročník, některá období jste zažili sami. Pokud jste mladí, prozkoumejte, co se událo ve vašich rodinách v letech, když byl Saturn ve Vodnáři. Jedná se o roky:

1932 - 1935
1962 - 1964
1991 - 1993

Vaši rodiče, ale i vzdálenější  předci (dědové, babičky i vzdálenější generace a ostatní pokrevní příbuzní) zažívali své příběhy a jistá energie se nese dál i k vám (podle techniky rodinných konstelací) Něco z událostí tohoto období se dostane zpět do vašeho života pro nové řešení a očistu. Zřejmě se toho dotknete třeba jen náznakem, nebo i pocitem. Prostě něco s vámi zarezonuje. Ale i tak je důležité uvidět pravdu pro získání vaší vnitřní i vnější svobody.

Dostali jsme teď všichni možnost být víc sami se sebou, díky omezením, které přišly kvůli virové pandemii. Udělejte si v sobě pořádek. Neberte to jako nutné zlo ale jako velkou příležitost k nápravě toho, před čím jste zavírali oči nebo utíkali.

Ve finále je jedno, co se děje, ale důležité je, co to s vámi dělá. Buďte si vědomi sami sebe a svých vnitřních procesů. Když poznáte, co se z našeho podvědomí dere na povrch, začne každé utrpení ztrácet sílu. 

Podívejte se na svůj život z nadhledu (Vodnář) a zodpovědně, moudře a rozvahou (Saturn) řešte situaci. V celém tomto období (do března 2023) bude vaším úkolem udělat kvantový skok ve vývoji.

Teď tvoříte budoucnost. Jako jedinec i jako lidstvo.

Poslední cyklus Saturna ve Vodnáři byl v r. 1991 – 1993. V době, kdy svobodná Česká republika začínala stavět své demokratické základy. Jsme o stupínek výš na spirále vývoje. Také teď budeme tvořit mnoho zásadního, co dalších 28 – 30 let bude zrát. Heslo Václava Havla „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ usaďme do našich srdcí a začněme to realizovat. Možná že teprve teď dostává svůj prostor ve vědomí českého národa.

Tématem  Saturna ve Vodnáři je svoboda a řád. Úkolem každého pro toto období je najít v sobě vnitřní pocit svobody, bez ohledu na okolnosti života. Zlomit v sobě nabubřelé ego a jít cestou pospolitosti.

Pak nám bude nadělena nová doba. S novými objevy, technickými vymoženostmi, duchovními vhledy. Ale jen moudrému, zodpovědnému a vyspělému člověku patří do rukou velké objevy, které pomohou všem k lepšímu životu. Podle prastarých předpovědí jsme právě my tvůrci Zlatého věku Vodnáře.

___________________________________________________________________

 

Jaroslava Olžbutová
Učím astrologii a provázím na duchovní cestě. Za více než dvacet let práce s horoskopy jsem poznala mnoho lidských osudů. Ve své práci s lidmi se zaměřuji na odstraňovaní překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. Můj příběh si přečtěte zde >> Astroškola >>
Komentáře