Jarka Olžbutová 

Astrologie s duší 

Co nám nabízí rok 2020 a jaká otevírá témata?

Nový rok je tu. Tentokrát v sobě nese silnou zemitou energii. Dosedáme do reality a lidstvo tedy musí vzít zodpovědně svůj úkol lidskosti do svých rukou. Už nás žádné polopravdy a iluze nezachrání. V Kozorohu je teď neuvěřitelně nabito, jak po mnoho staletí nebylo vidět. Kozoroh tak dostává hned na začátku roku obrovskou sílu a mohou se projevovat jeho vlastnosti velmi extrémně. Jak v dobrém, tak i ve zlém.

Nový rok v sobě nese silnou zemitou energii.

Co to znamená pro jednotlivce i celek ?

Kozoroh je znamení pevných struktur a řádu. Dává řád do našeho života ve formě zvyků, konceptů nebo názorů, mnohdy se nesoucí mnoho generací. Učí nás respektovat okolí a dodržovat jeho pravidla. Na osobní niterné úrovni cítíme Kozoroží energii jako svědomí, na úrovni rodiny jsou to nepsaná rodinná pravidla, na společenské úrovni zákony, na duchovní úrovni karma.

Dlouhodobá čistka v Kozorohu začala vstupem Pluta do Kozoroha v roce 2008. Minulý rok se přidal Saturn, v prosinci Jupiter. Každý rok putuje Kozorohem Slunce, Merkur, Venuše, které jsou tu teď také a zdrží se tu celý měsíc. Přibyl astrologický bod, tzv. měsíční uzel, ukazatel minulých karmických cyklů.

Významné datum pro celý nový rok je 12.leden 2020

Energie stoupá, vše se zahušťuje a prolíná. Nejdůležitějším momentem pro nás bude konjunkce Saturna a Pluta, která nastává 12.ledna. Tady se dostávají k sobě dvě planety, které mají pomalý cyklus a nabývají tedy na významu pro celý svět. Jednou za třicet let se Pluto se Saturnem potkají. Ale tady, v Kozorohu, budou spolu cca po 500 letech.

Obě planety jsou symboly velké proměny, jak v našem nitru, tak i ve vnějším světě. A dobře víme, že každá transformace s sebou nese také velkou bolest. Vždy, když se v dějinách lidstva tyto dvě planety potkaly, přinesly velké, mnohdy bolestné události, které s lidstvem zatřásli. I teď je jejich síla mohutná,

Je jasné, že něco je jinak a nejde už jít zpět. Nastává nové uspořádání světa, rodí se nová společnost.

Připravte se přijmout nové možnosti.

Síla těchto dvou planet je teď umocněna. A protože to jsou obě planety, které hýbají s lidskou psychikou, můžeme ještě z kraje roku cítit napětí, tlaky, strachy a to i téměř existenční.

 

Kdy jindy máme chuť se posunout
a řešit těžkou situaci, než když už nejde jít dál?

Pluto je symbolem prasíly života. Jeho energie je tajemná, extrémní a nekontrolovatelná. Za všemi neovladatelnými emocemi stojí Pluto. Za všemi pudy i za ničivými silami. Saturn přináší naopak pevné struktury, předávané si po generace, kontrolující sílu Pluta. Teď si tyto dva zástupci těchto principů podávají ruce a působí společně.

Pluto ohlašuje hlubokou a postupnou proměnu, znovunavrácení se k jádru života, k samému zdroji. Saturn dává hranice, kam až je dovoleno jít. Obě planety hlídají naše vnitřní zrání. Obě planety jsou mluvčími duše, která se přichází na planetu Zemi učit lásce i v drsných podmínkách duality a chápat princip tvoření.

Pro mnoho lidí se současná vibrace teď může zdát děsivá. Ale ten, kdo je připraven, může zažít velký vzestup. Hodně planet je v zemských znameních a chtějí se tedy projevit v hmotě. Je to tedy jedinečná příležitost změnit život konkrétně, někdy téměř od základů, a získat tak novou jistotu a stabilitu.

Rok 2020 bude velmi zemitý a zklidněný.

To co jsme zaseli v minulých letech se bude zviditelňovat. Semínka, která jsme zaseli musíme zalévat a starat se o ně, aby z nich vyrostlo, to co chceme.

Jak na to?

Cesta je jednoduchá.

  • Zodpovědně a pravdivě nahlédněte do svého dosavadního života.
  • Změnu začněte u sebe. Vaše osobní proměna se zapíše do kolektivního vědomí. Tím se rozbrnkají strunky v srdcích i u druhých bytostí. Virus štěstí se bude nekontrolovatelně šířit do všech směrů. Tak se k vám bude vracet vše pozitivní, co jste zaseli. A to je velmi příjemné 🙂
  • Uvědomte si, co vás dlouhodobě svírá, ničí a blokuje. Kde jste podlehli svodům a kde jsme šlápli vedle. Uspořádejte si život tak, abyste se v něm cítili dobře. Začněte pomáhat, kde cítíte že je potřeba.
  • Probuďte v sobě lásku spolu se zodpovědností.
  • Skvělou pomůckou pro vaše konkrétní kroky je osobní horoskop. Podívejte se, v jaké životní oblasti máte znamení Kozoroha, a kde konkrétně se nachází konjunkce Saturn - Pluto. Tam pak vědomě zaměřte svoji pozornost. Po celý rok 2020 budujte tuto konkrétní oblast ve všech rovinách ke sepokojenosti (astrologie rozděluje náš život do 12 důležitých životních oblastí a nazývá je domy). 
  • Přestaňte snít a začněte si plnit své sny.

Inspiraci pro vaši práci na sobě můžete najít v dalších článcích:

Saturn se po třiceti letech vrátil domů

Uran přináší novou energii. Jste připraveni na změnu?

Jupiter se posouvá do nového znamení. Navštíví Kozoroha, znamení pevných struktur

Pokud máte chuť uděla první krok, stáhněte si pomocné texty k vytvoření si svého plánu pro nový rok

Dva strážci prahu se teď potkávají na své nebeské pouti. Nepustí nás dál, dokud nedozrajeme a nestaneme se vědomými bytostmi. Saturn hlídá naši zodpovědnost a morálku. Pluto hlídá bránu do nekonečného vesmíru. Otevírají se prostupy do jiných dimenzí. Tam ale může vstoupit jen ten, kdo je zodpovědný (Saturn) a zná cenu života i smrti (Pluto).

Lidstvo dostává novu šanci. Jde nám teď totiž všem už vážně o život. V tomto astrologickém zlomu se rozhoduje, jakým směrem se vydáme. A já pevně věřím, že mnoho lidí je už připraveno vědomě vzít své talenty a možnosti do svých rukou a ozdravit naši nádhernou planetu.

Pojďme každý z nás přispět něčím krásným do našeho společného soužití.

Přeji všem báječný nový rok 2020.
Jarka

 

Od 10.2.2020 se opět otevírají brány ASTROŠKOLY.

podrobnosti najdete zde

stáhněte si

e-book zdarma 10 rádců a učitelů v našich horoskopech

Jaroslava Olžbutová
Učím astrologii a provázím na duchovní cestě. Za více než dvacet let práce s horoskopy jsem poznala mnoho lidských osudů. Ve své práci s lidmi se zaměřuji na odstraňovaní překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. Můj příběh si přečtěte zde >> Astroškola >>
Komentáře